Lễ hội cần sa 4/20 ở bãi biển Sunset

Vancouver: Những năm trước lễ hội cần sa 4/20 vẫn tổ chức ở trung tâm nghệ thuật thành phố Vancouver, The Vancouver Art Gallery.

Nhưng vì số người tham dự quá đông, năm nay lễ hội 4/20 đã được tổ chức tại bãi biển Sunset.

Gọi là lễ hội 4/20 vì lễ hội này hàng năm bắt đầu vào ngày 20 tháng 4. Trước đây vào ngày 20 tháng 4 hàng năm, những người sử dụng cần sa ở thành phố Vancouver đã dùng ngày 20 tháng 4 là ngày biểu tình đòi chính quyền phải hợp thức hóa việc dùng cần sa.

Nhưng ngày 20 tháng 4 năm nay là một ngày lễ hội, chứ không còn là một ngày biểu tình, khi cần sa sắp sửa được hợp thức hóa ở Canada.

Người ta có thể dựng lều bán nhiều thứ trong lễ hội này như đồ nữ trang, sách vở, quần áo nhưng chủ yếu vẫn là những thứ có liên quan đến cần sa từ hạt giống , cần sa phơi khô, cho đến những dụng cụ hút cần sa.

Một gram cần sa phơi khô bán với giá từ $10 cho đến $25.

Hàng trăm những căn lều bán hàng, đã được dựng dọc theo bãi cát và trên bãi cỏ đối diện, để đón tiếp hàng ngàn người đến mua.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email