Lễ húy nhật Cố Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác

Ngày 3 tháng 12 năm 2017, chùa Liên Hoa vùng Southwest Houston đã tổ chức Lễ húy nhật cố Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác- Phó Tăng Thống Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Chủ trì buổi lễ là Thượng tọa Thích Huyền Việt- trụ trì chùa Liên Hoa, Phó chủ tịch và Tổng thư ký điều hành Giáo hội Phật Giáo VN Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, với rất đông tăng, ni, Phật tử đến tham dự.
Sau nghi thức cầu nguyện trang nghiêm, long trọng, Thượng tọa Thích Huyền Việt nói về hành trang và di sản tinh thần của bậc cao tăng Phật Giáo VN đương đại là Cố Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác.
Cố Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác thế danh là Ngô Bửu Đạt, sinh năm 1928. Nhận chức vụ Tổng thư ký đầu tiên của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy VN, ngài thành lập học viện Pháp Quang nơi đào tạo tăng và hơn phân nửa tăng của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy VN từ đó mà ra. Ngài làm Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất đến khi viên tịch tại chùa Pháp Luân thành phố Houston.


Bạch Cúc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email