Lễ vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên

Ngày 10/12/2017 Hội Ái Hữu Biên Hòa Houston đã tổ chức trang nghiêm, long trọng lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên (1655 – 1720) lần thứ 15 tại Chùa Ông Bổn đường Turtlewood Houston, nhân kỷ niệm 297 năm ngài mất.
Buổi lễ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền có múa lân, chiêng trống và đọc văn tế về tiểu sử của ngài, với rất đông đồng hương Biên Hòa, thân hữu đến tham dự cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ đến ông cha có công thành lập xứ Biên Hòa, sau đó cùng nhau thọ lộc.
Đức Trần Thượng Xuyên nguyên là Tổng binh ba châu Cao-Lôi-Liêm dưới triều nhà Minh không quy phục triều đình Mãn Thanh ông cùng 3 ngàn tướng tá và đoàn tùy tùng với 50 chiến thuyền vượt biển Đông sang Việt Nam xin tỵ nạn, lập nghiệp. Ông là người đầu tiên có công khai khẩn vùng đất Biên Hòa được Chúa Nguyễn ban danh hiệu cao quý “Nguyễn Vi Vương,Trần Vi Tướng,Đại Công Thần Bát Tuyệt” và được vua Minh Mạng, Thiệu Trị sắc phong hượng Đẳng Thần.
Người dân kính trọng gọi danh tướng Trần Thượng Xuyên là Đức Ông và lập đền thờ trong đình Tân Lân Biên Hòa. Hàng năm dù ở hải ngoại những người con đất Biên Hòa đều tổ chức lễ vía Đức Thượng đẳng Thần rất trọng thể.
Bạch Cúc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email