Lịch trình chủng ngừa covid mũi thứ nhì cho cư dân tỉnh bang Ontario.

Toronto:Với số thuốc chủng phân phối đến tỉnh bang Ontario gia tăng, và theo những công bố phổ biến hôm thứ hai ngày 31 tháng 5, sau đây là lịch trình chủng ngừa covid mũi thứ nhì cho cư dân tỉnh bang Ontario.
Bắt đầu từ ngày thứ hai 31 tháng 5, những cư dân từ 80 tuổi trở lên có thể ghi danh xin chủng ngừa mũi thuốc thứ nhì.
Từ ngày 14 tháng 6, những cư dân trong lứa tuổi từ 70 cho đến 79 tuổi.
Bắt đầu từ ngày 28 tháng 6, tất cả các cư dân đã chủng ngừa 1 mũi trong thời gian từ 8 tháng 3 cho đến ngày 18 tháng 4, sẽ được ghi danh chủng ngừa covid mũi thứ nhì.
Bắt đầu từ ngày 19 tháng 7, những cư dân đã chủng ngừa mũi thứ nhất trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 4 cho đến ngày 9 tháng 5 được ghi danh.
Bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 cho những ai đã chủng ngừa mũi thứ nhất trong thời gian từ 10 tháng 5 cho đến 30 tháng 5.
Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 cho những cư dân chủng ngừa sau này từ ngày 31 tháng 5 trở đi.
Tính chung thay vì phải chờ 4 tháng như trước, cư dân trong tỉnh bang Ontario sẽ được chủng ngừa mũi thứ nhì sớm hơn 1 tháng.
Tuy nhiên cũng tùy theo số lượng thuốc chủng ngừa được cung cấp: nếu có dư thừa thì có thể người ta được chủng ngừa lần thứ nhì sớm hơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email