Lịch trình chủng ngừa covid theo hạng tuổi ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra tại nghị viện Queen’s Park hôm thứ tư ngày 24 tháng 2, tướng về hưu Rick Hillier, người đặc trách về việc chủng ngừa covid ở tỉnh bang Ontario đã cho biết về lịch trình chủng ngừa covid theo hạng tuổi.
Hiện nay chính quyền tỉnh bang đang tiếp tục chủng ngừa cho những nhân viên y tế trên tuyến đầu chống đại dịch, những nhân viên và những người sống trong các nhà dưỡng lão.
Bắt đầu từ tuần lễ thứ ba của tháng 3, việc chủng ngừa sẽ nhắm vào 550 ngàn các cụ trên 80 tuổi.
Và bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, các cụ hay thân nhân của các cụ trên 80 tuổi có thể ghi danh xin chủng ngừa trên mạng internet hay qua các trung tâm nhận điện thoại call center.
Từ ngày 15 tháng 4, việc chủng ngừa sẽ nhắm vào những người trên 75 tuổi. Đến ngày 15 tháng 5 thì những người trên 70 tuổi sẽ được chủng ngừa và ngày 1 tháng 6 là ngày mà những người trên 65 tuổi được chủng ngừa.
Ngày 1 tháng 7, ngàu Quốc Khánh Canada thì những người trên 60 tuổi sẽ được chủng ngừa.
Cũng theo những dự trù thì đến ngày 1 tháng 9, thì toàn thể cư dân Canada sẽ được chủng ngừa covid?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email