Lời thất hứa đầu tiên của nữ thị trưởng thành phố Montreal.

Montreal: Trong cuộc tranh cử thị trưởng thành phố Montreal vào những ngày cuối năm ngoái 2017, bà Valérie Plante, đã công bố một chương trình cải tiến với việc cung cấp nhà cửa cho những người kém lợi tức, thiết lập một hệ thống xe điện mới và nhất là sẽ không tăng thuế cao hơn mức lạm phát.
Bản ngân sách đầu tiên của bà thị trưởng Plante vừa công bố hôm thứ năm ngày 11 tháng giêng, cho thấy bà này đã sai lời hứa.
Theo tổ chức tham vấn the Conference Board of Canada, thì mức thuế gia tăng trung bình mà các gia đình ở thành phố Montreal phải trả thêm là 3.3 phần trăm, trong khi tỷ lệ lạm phát ở thành phố này chỉ có 2.1 phần trăm.
Trong khi đó tại một cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ sáu 12 tháng giêng, bà thị trưởng Plante nói là bà hứa về mức thuế thổ trạch, chứ không phải mức thuế chung toàn thể mà một gia đình trong thành phố phải đóng thêm.
Các gia đình trong thành phố phải đóng thêm 1.9 phần trăm thuế thổ trạch, cộng thêm 0.3 phần trăm thuế dịch vụ trong khu vực ( borough service tax) và 1.1 phần trăm thuế nước, đã khiến mức thuế toàn bộ cao hơn mức lạm phát.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email