Luật bảo vệ người gọi 911 cho người quá liều ma túy

Giữa lúc Alberta đang tiếp tục đương đầu với sự gia tăng trong số ca quá liều các chất ma túy gốc á phiện, cảnh sát và các cơ quan y tế tỉnh bang hồi tuần trước đã “nhắc lại” cho dân chúng biết về Good Samaritan Drug Overdose Act (GSDO) – tức là đạo luật bảo vệ cho những người gọi số 911 để cấu cứu cho những người sử dụng ma túy quá liều.
GSDO là một đạo luật do liên bang thông qua, đã có hiệu lực trong năm 2017. Luật này sẽ …“ân xá có giới hạn” (limited amnesty) cho một người đã gọi số 911 để báo lại một trường hợp sử dụng ma túy quá liều (overdose), cho dù người đó có ở lại hiện trường hay không khi các nhân viên cấp cứu chạy đến.
Luật nói trên cũng sẽ bảo vệ những người trình báo để họ khỏi bị những tội liên quan đến sở hữu ma túy, cũng như sẽ bảo vệ họ khỏi những hậu quả của việc vi phạm các điều kiện tại ngoại, hoặc thử thách liên quan đến sở hữu một chất đang bị kiểm soát. Quyết định ân xá cũng sẽ mở rộng cho bất cứ ai khác có mặt tại địa điểm nơi mà một “tình trạng quá liều” của một người đang diễn ra khi các nhân viên cứu cấp tới được hiện trường.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email