Luật lệ về việc lưu hành cần sa ở tỉnh bang Prince Edward Island.

Charlottetown, P.E.I.: Trong hôm thứ ba ngày 16 tháng giêng, chính quyền tỉnh bang Prince Edward Island đã công bố luật lệ về việc lưu hành cần sa ở tỉnh bang này.
Như chúng ta cũng biết là cần sa sẽ được hợp thức hóa ở Canada vào ngày 1 tháng 7 sắp tới, và việc lưu hành cần sa sẽ thay đổi ở các tỉnh bang tùy theo quyết định của chính quyền các tỉnh bang này.
Tại tỉnh bang P.E.I. người muốn mua bán cần sa phải đủ 19 tuổi. Cần sa sẽ được bán trong các cửa tiệm riêng biệt do hội đồng kiểm soát bia rượu tỉnh bang trông coi.
Theo ông Health MacDonald, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang P.E.I. thì chủ trương của chính quyền tỉnh bang là loại bỏ thị trường mua bán cần sa bất hợp pháp ở tỉnh bang, và muốn chắc chắn là những cư dân trong tỉnh bang được thông báo rõ ràng về những biện pháp bảo vệ an toàn cho cư dân của chính quyền trong việc cho lưu hành cần sa.
Sẽ có bốn cửa tiệm bán lẻ cần sa trên toàn tỉnh bang ở các thành phố Charlottetown, Summerside, Montague và West Prince. Ngoài ra cư dân có thể mua cần sa qua mạng internet.

Người lớn trên 19 tuổi có quyền mang theo trong người khi ra chốn công cộng tối đa là 30 grams cần sa.
Chính quyền tỉnh bang sẽ mua cần sa sỉ từ ba công ty là Canada’s Island Garden, OrganiGram và Canopy Growth.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email