Lực Lượng 47 là gì?

BS Trần Mộng Lâm

Hiện nay tại Việt Nam có một cơ quan mang tên lực lượng 47. Cơ quan này gồm 10.000 người chuyên môn về việc thanh tra mạng lưới truyền thông, nhằm ngăn chặn việc chống đối chính quyền bằng internet . Lực lương này gia tăng việc ngăn cấm tự do tư tưởng và phát biểu tại Việt Nam lên một mức cao hơn trước. Một ông tướng của Việt Nam giải thích là họ sẽ truy ra những người chống đối trên mạng . Ong Phil Robertson của Human Right Watch Asie tuyên bố là mực độ đàn áp đối kháng tại Việt Nam đã tăng tới mức khó chịu .

Sau đây là những gì người ta đọc thấy tên wikipedia tiếng Việt :

-Lực lượng 47 là một lực lương của Quân Đội nhân dân Việt Nam chuyên trách nhiệm vụ Chiến Tranh Không Gian Mạng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù nghịch với đảng CS Việt Nam.

Lực lương có tên gọi 47 theo chỉ thị 47. Mục đích đề ra là kiên định lập trường Chính Trị của ĐảngCộng Sản Việt Nam. Những thành viên của lưc lương có trình độ và kỹ năng công nghệ cao để thi hành nhiệm vụ. Ngày 25 tháng 12 năm 2017, lần đầu tiên lực lương 47 được công khai xuất hiện qua lời thương tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hội Nghị Toàn Quốc công tác Tuyên Giáo triển khai nhiệm vụ năm 2018 tổ chức tại TP. HCM .

Như vậy chúng ta thấy rõ là đảng CS Việt Nam đang coi các mạng Truyền Thông hiện nay là một bãi chiến trường mà quân đội của họ có nhiệm vụ chiến đấu- Cần ghi nhận là mục tiêu của cuộc chiến này không phải là Tổ Quốc hay Dộc Lập, Tự Do cho nước Việt Nam, người Việt Nam như cuộc chiến 1954-1975. Cuộc chiến

hiện tại chỉ là để đấu tranh chống sự thù nghịch đảng CS Việt Nam mà thôi.

Chúng ta phải ngầm hiểu là nếu đảng CS Việt Nam chủ trương bán nước cho Tầu thì những ai chống Tầu cũng là thù nghịch, và đó là lý do tại sao những người như Mẹ Nấm, Việt Khang …vv…. vẫn ở trong tù. Một cách vắn tắt là người Việt Nam không có quyền có tự do tư tưởng , tự do phát biểu., và những sự quan tâm của ông Phil Robertson của tổ chức quốc tế Human Right Watch Asie là hữu lý.Nhưng sự hoạt động của lực lương 47 không nhất thiết chỉ nhắm vào những người chống đối trên mạng, mà họ còn làm ô nhiễm Mạng bằng những bài viết, những fake news, những lời thóa mạ tục tằn nữa.

Thực ra những tổ chức như lực lượng 47 chỉ là bản sao chép những gì mà Bắc Triều Tiên và Trung Cộng đã làm. Lực Lượng này chỉ là một công cụ, một bộ phận của một bộ máy kìm kẹp để ép người dân như một bầy súc vật đi theo con đường mà đảng CS đã vạch ra, không một ai có quyền đi hướng khác. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chiến đấu chống CS đến cùng, vì nếu không có sự tham dự của toàn dân về vận mệnh dân tộc, đất nước, thì tương lai Việt Nam sẽ là sự triệt tiêu, chậm nhưng chắc chắn.

Trước 1975, các trí thức Miền Nam có Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, có Lực Lương Hoà Hợp Hòa Giải mà các ông trí thức tự gọi là tiến bộ , là yêu nước lập ra để hỗ trợ CS và cứu nước. Nay hiểm họa Mất Nước cận kề , kể cả việc mất văn hóa, mất ngôn ngữ, mất chữ viết, mất lịch sử … mà sao im rơ, không thấy ai lên tiếng ?? Có lẽ họ sợ, mà họ sợ cũng phải. Ai nho nhoe, cục cựa, là lực lượng 47 hỏi thăm ngay. Nghĩ cũng buồn.

Viết vào ngày cuối cùng năm 2017.

BS Trần Mộng Lâm

Xem thêm

Nhận báo giá qua email