Lương năm đầu của một tài xế xe vận tải ở công ty Walmart lên đến 110 ngàn Mỹ kim.

New York: Với những thiếu hụt nhân lực cũng như tài xế lái xe chở hàng, công ty bách hóa Walmart ở Hoa Kỳ đã thiết lập một chương trình tự huấn luyện tài xế: công ty này sẽ mướn những người chưa biết lái xe vận tải, nhưng sẵn sàng học nghề tài xế.
Với nhu cầu cung cấp hàng hóa kịp thời cho người tiêu thụ ở các chi nhánh siêu thị trên toàn Hoa Kỳ.
Ngoài việc tự huấn luyện những tài xế xe vận tải, công ty Walmart cũng gia tăng lương cho các tài xế đang làm việc cho công ty này, để giữ họ không bỏ việc.
Thiếu hụt tài xế xe vận tải là một vấn nạn chung cho tất cả các công ty ở Hoa Kỳ: trong năm ngoái 2021, số thiếu hụt tài xế xe vận tải ở Hoa Kỳ lên đến 80 ngàn người.
Theo phát ngôn viên của công ty bách hóa Walmart thì lương khởi đầu của một tài xế xe vận tải của công ty này từ 95 ngàn Mỹ kim lên đến 110 ngàn Mỹ kim.
Công ty Walmart huấn luyện những tài xế xe vận tải ở trụ sở ở thành phố Sanger, tiểu bang Texas. Thời gian huấn luyện là 12 tuần lễ và ngoài ra công ty Walmart cũng trả chi phí tiền thi lấy bằng lái xe b vận tải và chi phí này từ $4,000 lên đên $5,000.
Công ty Walmart cũng dự trù huấn luyện hàng năm từ 400 cho đến 800 tài xế.