Lương tối thiểu ở B.C. tăng lên $13.85/giờ

Bắt đầu từ ngày 1/6, lương giờ tối thiểu ở tỉnh bang B.C. đã tăng lên $13.85, tăng từ chỉ $12.65/giờ trước đó.

Tuy nhiên, những người vận động chống lại nghèo khổ vẫn cho rằng $13.85/giờ là vẫn còn quá thấp so với mức cần thiết để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho dân chúng tỉnh bang này.

Theo định nghĩa, lương giờ có thể sống được là lương mà một cặp vợ chồng có 2 con, đang làm việc cần phải kiếm được để chi trả cho những thứ như nhà ở, chăm sóc con cái và các chi phí đi lại. Mức lương này đã được tổ chức Living Wage for Families Campaign tính toán phải là $19.50/giờ cho năm 2019 cho vùng Metro Vancouver.

Cần biết, từ ngày 1-6-2020 lương giờ tối thiểu ở B.C. lại sẽ tăng lên $14.60 trước khi tăng lên $15.20 kể từ 1-6-2021. Hiện tỉnh bang chưa có kế hoạch gia tăng nào thêm nữa sau năm 2021. Tỉnh chỉ giải thích kế hoạch của mình là nhằm giúp làm cho cuộc sống trở nên có thể kham nổi cho dân chúng trong lúc vẫn cho phép các doanh nghiệp hoạch định những cách thức để chi trả mức lương tối thiểu như vậy cho nhân viên của mình.

Q.P (Theo CBC)