Lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario gia tăng

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm tới 2018, mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng lên đến mức $14 một giờ.
Trong hôm thứ tư ngày 27 tháng chạp, ông Kevin Flynn, bộ trưởng lao động tỉnh bang Ontario đã đến Yorkdale Shopping Centre, khu thương xá lớn nhất tỉnh bang Ontario, để công bố quyết định này.
Cũng theo ông bộ trưởng lao động tỉnh bang thì việc cho gia tăng mức lương tối thiểu, sẽ giúp cho 55 phần trăm những người làm việc trong kỹ nghệ bán lẻ hàng hóa, được tăng lương.
Việc gia tăng mức lương tối thiểu cũng khiến chủ nhân của nhiều cơ sở thương mại nhỏ lo lắng, vì phải kiếm đủ tiền tăng lương cho nhân viên.
Chủ nhân của nhiều cơ sở thương mại trong thành phố Toronto, cũng đã cho cắt giảm nhân viên, chuẩn bị cho việc gia tăng mức lương tối thiểu này.
Chúng ta cũng biết và vào đầu năm tới 2019, mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario sẽ tăng lên đến mức $15 một giờ.
Ngoài việc gia tăng lương, luật lao động của chính quyền tỉnh bang Ontario cũng buộc chủ nhân những công ty phải cho nhân viên 3 tuần nghỉ hè, sau khi người này làm việc cho công ty này trên 5 năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email