Lương trung bình của những cư dân ở Canada, sau khi bị trừ thuế lợi tức.

Ottawa: Những cư dân ở Canada đi làm lãnh lương, đều phải đóng thuế lợi tức.
Chính quyền liên bang và chính quyền các tỉnh bang đều thâu thuế lợi tức: thuế lợi tức liên bang giống nhau cho mọi người, nhưng mức đánh thuế tỉnh bang lại khác nhau .
Một người cùng làm một công việc, cùng lãnh một số lương và cùng có tình trạng gia cảnh giống nhau, sau khi đóng thuế lợi tức, sẽ còn lại tiền lương khác nhau tùy theo nơi người này sinh sống.
Nếu nói chung chung, thì lương trung bình của một gia đình ở Canada trong năm 2016 là $57,000.
Nếu tính theo từng tỉnh bang, thì lương trung bình của một gia đình ở tỉnh bang Alberta cao nhất là $72,000. Điều này cũng đúng vì chính quyền tỉnh bang Alberta đánh thuế đồng hạng 10 phần trăm cho số lợi tức mà người dân kiếm được.
Lương trung bình của một gia đình thấp nhất ở tỉnh bang Quebec: là $49,500, nơi có mức thuế lợi tức tỉnh bang cao nhất Canada.
Nếu nói về các tỉnh bang nói tiếng Anh, thì lợi tức của một gia đình ở tỉnh bang Nova Scotia là $49,700, thấp nhất trong các tỉnh bang nói tiếng Anh.
Lương trung bình của một gia đình ở tỉnh bang Ontario trong năm 2016 là $59,400

Xem thêm

Nhận báo giá qua email