Mang thịt heo từ Việt Nam vào nước Mỹ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 13 tháng 1, một người Việt bị bắt giữ ở phi trường Dulles ở Hoa Thịnh Đốn trong ngày 28 tháng giêng, khi người này mang lậu vào Mỹ hơn 1 ký lô thịt heo.
Số thịt heo này được bỏ trong những ly mì ăn liền, giấu trong hành lý.
Luật lệ liên bang Hoa Kỳ cấm người ta đem thịt từ ngoại quốc vào Mỹ, vì sợ những thịt này có chứa những nguồn bệnh cho nền kỹ nghệ chăn nuôi ở Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email