Máu lửa Charlie

Hôm 23-7, tại Diamond Club vùng Southwest Houston (Texas), Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và thân hữu đã tổ chức buổi chiếu phim Máu lửa Charlie.

Máu lửa Charlie do Mũ đỏ Lam Sơn 719 thực hiện dựa theo bút ký chiến trường Góc biển chân trời của Thiếu Tá Đoàn Phương Hải, Trưởng phòng 3 Tiểu đoàn 11 nhảy dù của Quân lực VNCH.

Phim Máu lửa Charlie được thực hiện để tưởng nhớ Đại Tá Nguyễn Đình Bảo- tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 11 Nhảy dù và các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đồi Charlie.

Máu lửa Charlie cho chúng tca thấy sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh, xoay quanh cuộc chiến đẫm máu của các chiến sĩ tiểu đoàn 11 Nhảy dù tại Charlie vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, một trận đánh lẫy lừng đáng được ghi vào Quân sử của Quân lực VNCH.

Trong trận đánh này tất cả chiến sĩ Tiểu đoàn 11 Nhảy dù đều là những anh hùng của dân tộc. Xin thắp nén hương lòng để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu cho đất nước.

Bạch Cúc

Mũ Đỏ Lam Sơn 719
Mũ Đỏ Lam Sơn 719
Xem thêm

Nhận báo giá qua email