Mau mau nộp đơn xin $500 tiền trợ cấp nhà

Ottawa:Theo bản tin của đài CTV phổ biến hôm thứ năm ngày 23 tháng 2, thì có đến 1.2 triệu người có lợi tức thấp, đang ở nhà mướn, đã chưa xin trợ cấp nhà, Canada Housing Benefit, từ chính quyền liên bang.
Phát ngôn viên của chính quyền liên bang đã kêu gọi những người có lợi tức thấp, đang mướn nhà, hãy mau mau làm đơn xin trợ cấp $500, vì hạn chót đã cận kề.
Thêm nữa số tiền $500 này là tiền không phải khai thuế cuối năm.
Tiền phụ cấp mướn nhà của chính quyền liên bang bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 năm ngoái 2022 và sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 3 sắp tới.
Những ai có quyền xin $500 tiền không thuế?
Những người có lợi tức trong năm 2021 dưới $20,000 hay gia đình có lợi tức ròng ( net income) dưới $35,000, đươc quyền nộp đơn.
Lợi tức ròng ( net income) là số lợi tức còn lại của tổng số lợi tức kiếm được( gross income) trừ đi những chi phí như là tiền trả cho việc giữ con, tiền bỏ vào quỹ hưu RRSP, chi phí di chuyển khi đổi nhà…
Cũng theo những tin tức công bố, thì cho tới nay chỉ có 500 ngàn người có lợi tức thấp, như đã liệt kê ở trên, nộp đơn xin $500 và còn khoảng 1.2 triệu người có lợi tức thấp, chưa nộp đơn.
Những người muốn nhận được $500 còn phải chứng nhận là họ bỏ ra trên 30 phần trăm số lợi tức thu vào cho việc mướn nhà.
Những người này cũng phải:
-trên 15 tuổi tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2022
-Là thường trú nhân của Canada từ ngày 1 tháng 12 năm 2022
-cư ngụ ở Canada từ ngày 1 tháng 12 năm 2022
-Đã khai thuế lợi tức năm 2021

Những người đủ điều kiện, hãy vào mạng của sở thuế Canada nộp đơn:

https://www.canada.ca/en/services/taxes/child-and-family-benefits/top-up-canada-housing-benefit.html?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email