Máy soi mới cho bệnh viện thành phố London

London, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 3, các bệnh viện ở thành phố London vừa được cung cấp 6 máy soi mới, CT scanner, thay thế cho những máy cũ đã lỗi thời.
Trị giá của 6 chiếc máy soi này khoảng 12 triệu dollars, và là những máy soi hiện đại nhất.
Những máy soi này được cung cấp cho ba bệnh viện trong thành phố và cho trường đại học y khoa Western.
Theo bác sĩ Narinder Paul, khoa trưởng phân khoa quang tuyến của trường đại học y khoa Western thì những máy mới là những máy dễ sử dụng và nhanh chóng, có thể soi một bệnh nhân từ chân lên đến đầu trong vài giây đồng hồ, và các chuyên gia có thể xem thấy những chi tiết cập nhật ngay trong lúc soi.