Miến Điện: “Chính phủ trong bóng tối” hợp tác với lực lượng nổi dậy để chống quân đội

Hôm 29/05, Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia ở Miến Điện thông cáo về thỏa thuận hợp lực với một tổ chức nổi dậy để lật đổ chế độ quân sự độc tài. Chính phủ này gồm các nghị sĩ đã rút vào hoạt động bí mật nhằm phản đối tập đoàn quân sự cầm quyền sau vụ đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi.
Tổ chức nổi dậy Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia hợp tác để lật đổ chế độc tài và thiết lập hệ thống dân chủ liên bang là Mặt Trận Quốc Gia Chin, lực lượng đại diện cho sắc tộc thiểu số Chin, chủ yếu là người theo Cơ đốc giáo sống ở bang Chin, miền tây Miến Điện. Theo thông cáo, các bên đã cam kết công nhận lẫn nhau và tôn trọng sự bình đẳng với tư cách là đối tác của nhau.
Mặt Trận Quốc Gia Chin đã ký một lệnh ngừng bắn với quân đội Miến Điện hồi năm 2015 và trong những năm gần đây quân số đã giảm. Trả lời AFP, Richard Horsey, cố vấn chính về Miến Điện của tổ chức phi chính phủ International Crisis Group, nhận định do Mặt Trận Quốc Gia Chin không có lực lượng quân sự thực sự, nên thỏa thuận hợp lực nói trên chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn có vai trò quan trọng đối với tiến trình hòa bình bởi họ có nhiều lãnh đạo chính trị lưu vong rất được tôn trọng.
Theo AFP, Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia hay còn được gọi là chính phủ trong bóng tối, được thành lập để chống lại các tướng lĩnh quân đội, tìm cách tập hợp những người bất đồng chính kiến và các phong trào nổi dậy của các sắc tộc khác nhau để thành lập một quân đội nhằm chống tập đoàn quân sự cầm quyền.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email