Một nhóm muốn lập tiểu bang mới ‘New California’

Tờ USA Today tuần qua đưa tin những người sáng lập cái gọi là “New California” đã tiến thêm một bước đến việc lập tiểu bang thứ 51 khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập tách khỏi California ở Mỹ.
Giải thích về quyết định trên, các nhà sáng lập New California nói rằng tiểu bang California thu thuế cao nhưng các dịch vụ thiết yếu cơ bản như giáo dục, cơ sở hạ tầng và chăm sóc sức khỏe lại kém. New California một khi được thành lập sẽ chiếm phần lớn tiểu bang California, bao gồm nhiều hạt vùng nông thôn và chỉ để lại những khu vực thành thị ven biển.
Theo đài CBS, nhóm sáng lập New California gồm một hội đồng đại diện của các hạt trong tiểu bang và nhiều ủy ban khác, tương tự cách tách tiểu bang Tây Virginia trước kia. Chiếu theo điều 4, mục 3 của hiến pháp Mỹ, New California sẽ phải lên kế hoạch thuyết phục cơ quan lập pháp của tiểu bang California về việc tách bang trước khi trình lên quốc hội. Các nhà sáng lập New California cho biết họ sẽ chính thức xúc tiến các thủ tục tách bang từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2019. u

Xem thêm

Nhận báo giá qua email