Mở rộng hỗ trợ để giúp các gia đình đối phó với bệnh tâm thần

Người dân British Columbia nào có các thành viên trong gia đình mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, bao gồm cả bệnh tâm thần phân liệt, sẽ được hưởng lợi từ các hỗ trợ giáo dục mở rộng để giúp gia đình phát triển.

Trong Tuần lễ nâng cao nhận thức về bệnh tâm thần phân liệt thế giới (World Schizophrenia Awareness Week), từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5, chính phủ BC công bố hơn 1 triệu đô la để cung cấp cho các gia đình trên toàn tỉnh và đặc biệt là những gia đình ở nông thôn và các cộng đồng không được phục vụ, tiếp cận tốt hơn với các chương trình giáo dục và hỗ trợ giúp họ hiểu và đối phó với gia đình những thách thức về sức khỏe tâm thần của thành viên. Các tài nguyên này đang được phát triển và dẫn dắt bởi Hiệp hội Tâm thần Phân liệt BC (BCSS = BC Schizophrenia Society).

Kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, BCSS đã chứng kiến ​​số gia đình yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tăng gần 40%. BCSS giúp những người có thành viên gia đình mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng có được các chiến lược đối phó lành mạnh, hiểu rõ hơn về bệnh tâm thần và kết nối với cộng đồng hỗ trợ. Hơn 900 gia đình mới đã kết nối với BCSS để tìm kiếm hỗ trợ và thông tin trong năm qua.

Faydra Aldridge, giám đốc điều hành của BC Schizophrenia Society cho biết: “Chúng tôi biết các gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp khi một người thân của họ đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần, và đại dịch COVID-19 chỉ làm tăng thêm nhu cầu này. Chúng tôi biết ơn Tỉnh về khoản đầu tư này giúp cải thiện khả năng tiếp cận các hỗ trợ quan trọng cho các gia đình hỗ trợ những người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng ở BC”

Với khoản đầu tư này, Tỉnh đã cung cấp hơn 4 triệu đô la cho Hiệp hội Tâm thần Phân liệt BC kể từ năm 2016.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email