Mỗi người lớn ở tỉnh bang Quebec sẽ được chính quyền tỉnh bang cho $500.

Montreal: Trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 3, ông Eric Girrard, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Quebec đã công bố ngân sách cho năm 2022-2023.
Theo ông bộ trưởng Girrard thì nền kinh tế tỉnh bang Quebec đã phục hồi mạnh mẽ sau thời đại dịch covid, vối mức gia tăng sản lượng nội địa ,GDP, 6.3 phần trăm trong năm 2021 và tỷ lệ GDP trong năm 2022 này ước lượng là 2.7 phần trăm.
Theo bản tường trình của ông bộ trưởng tài chánh thì ngân sách năm nay sẽ thiếu hụt 6.5 tỷ dollars.
Phần lớn số thiếu hụt trong ngân sách là trong lãnh vực y tế và giáo dục: những lãnh vực mà chính quyền tỉnh bang Quebec đã phải chi tiêu nhiều trong thời đại dịch covid.
Ông bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Quebec cũng loan báo là tất cả cư dân trong tỉnh bang mà lợi tức trong năm 2021 ít hơn 100 ngàn dollars, sẽ được chính quyền tỉnh bang gửi cho $500.
Muốn nhận được số tiền $500 này, cư dân trong tỉnh bang sẽ phải khai thuế lợi tức cho năm ngoái và sớ thuế tỉnh bang Quebec sẽ dựa vào tờ khai thuế mà chuyển tiền cho những người đủ điều kiện.