Montréal đặt mục tiêu trung hòa carbon vào 2050

Thành phố Montréal vừa thành lập một ủy ban gồm 20 chuyên gia để giúp thành phố tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050.

Mục tiêu không chỉ là làm cho ban quản trị và nhân viên thành thị chuyển sang các nguồn điện có thể tái tạo, mà cả cách hành xử của công dân. Một số thành viên của nhóm, như Caisse de Dépôt, cũng sẽ tài trợ một số dự án hạ tầng đã được hoạch định.

Kim Thomassin của Caisse de Dépôt nói: “Vấn đề quan trọng đến mức tôi nghĩ rằng tất cả các bên liên quan cần phải đảm nhận vai trò. Và là một nhà đầu tư, chúng tôi cũng cần phải có một vai trò”.

Montréal có mục tiêu sử dụng một đội xe hoàn toàn chạy bằng điện và kêu gọi thêm người dân sử dụng xe hơi điện. Thành phố đang trong tiến trình lắp đặt 1.000 trạm nạp điện trên toàn thành phố.

Thị trưởng Valérie Plante mong đợi sự đóng góp ý kiến từ các cư dân. Bà nói: “Điều đó cho thấy rằng mặc dù mọi người muốn có những thay đổi mạnh mẽ để chúng ta có thể cứu hành tinh của mình nhưng đồng thời khi nó ảnh hưởng đến thói quen và lối sống hàng ngày của bạn thì dĩ nhiên điều đó rất đau lòng. Người dân có thể không đồng ý với điều đó”.

20 thành viên của ủy ban tình nguyện đóng góp thời gian và kiến thức của họ, nhưng vẫn sẽ tùy thuộc vào thành phố để thực hiện các thay đổi.
Thị trưởng Valérie Plante cho biết thành phố sẽ tham khảo ý kiến công chúng. Bà nói: “Chúng ta cần thực hiện những thay đổi đó. Nếu chúng ta thực sự muốn cứu hành tinh này, không có lựa chọn nào khác”.

Thao Nguyễn

(Theo CTV)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email