Montréal muốn trao quyền đi bầu cho những người không phải công dân

Các giới chức Montréal đang xem xét việc mở rộng quyền bầu cử cho hơn 100.000 người không phải là công dân để những người di dân có thể hòa nhập tốt hơn và tham gia vào sinh hoạt chính trị của thành phố.

Trong nhiều năm qua, các thành phố của Canada như Toronto, Vancouver và Saint John, N.B., đã tranh luận hoặc đề nghị trao lá phiếu cho các thường trú nhân – nhưng không có thành phố nào thành công trong việc thuyết phục chính phủ tỉnh bang hoặc liên bang sửa đổi luật quốc tịch và luật bầu cử.

Theo bản tường trình ngày 19/4 của ủy ban phát triển xã hội của thành phố, Montréal có thể “thể hiện vai trò lãnh đạo” về vấn đề này và khơi lại cuộc tranh luận trong nước, 

Bản tường trình cho biết: “Trao quyền bỏ phiếu cho các thường trú nhân là một trong những cách để thúc đẩy sự tham gia chính trị và bảo đảm sự đại diện tốt hơn của các nhóm khác nhau hình thành xã hội. Montréal, thành phố chào đón số lượng người nhập cư lớn nhất đến Québec mỗi năm, nên bảo đảm nó phản ánh sự đa dạng của dân số”.

Ủy ban, bao gồm hầu hết các viên chức dân cử từ hai đảng chính tại tòa thị chính, muốn Montréal công khai xác nhận mong muốn trao quyền bỏ phiếu cho các thường trú nhân đã sống “ít nhất 12 tháng trên lãnh thổ của thành phố Montréal”. Ủy ban cũng muốn thành phố vận động chính quyền tỉnh bang và liên bang thay đổi luật để cho phép những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thành phố.

Ủy ban của thành phố lưu ý rằng các thường trú nhân chiếm khoảng 9% dân số của Montréal, tương đương khoảng 170.000 người – khoảng 105.000 người trong số đó sẽ đủ điều kiện là cử tri.

Montréal dường như không quan tâm đến việc thúc đẩy vấn đề vào lúc này – ít nhất là không phải trước cuộc bầu cử thành phố vào tháng 11. Geneviève Jutras, phát ngôn nhân của Thị trưởng Valerie Plante, cho biết thành phố sẽ dành thời gian để xem xét bản tường trình, đồng thời nói thêm rằng việc sửa đổi quyền bỏ phiếu là tùy thuộc vào chính quyền tỉnh bang. Jutras nói: “Chính quyền (thành phố) không có ý định yêu cầu sửa đổi trước cuộc bầu cử sắp tới”.

Phương Hà 

(Theo GlobalNews)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email