Một bác sĩ Canada bị buộc tội giết thêm 4 bệnh nhân

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 17 tháng 8, một bác sĩ ở tỉnh bang Ontario từng bị buộc tội giết 1 bệnh nhân dưới sự chăm sóc của ông, nay bị thêm tội giết 3 bệnh nhân khác nữa.
Bác sĩ Brian Nadler năm nay 35 tuổi đã bị buộc tội giết người ở trường hợp gia trọng, cấp độ 1 về cái chết của một bệnh nhân 89 tuổi, cư ngụ ở thành phố Pointe Claire, tỉnh bang Quebec và đã từng dưới sự săn sóc của ông trước đây ở bệnh viện thành phố Hawkesbury, tỉnh bang Ontario vào tháng 3 năm 2021.
Nay qua các cuộc điều tra của các cơ quan an ninh, ông bác sĩ Nadler này bị buộc thêm những tội giết người cấp độ 1 về 3 bệnh nhân khác của ông là bà Claire Briere 80 tuổi, bà Lorraine Lalande 79 tuổi và bà Judith Lungulescu 93 tuổi.
Các cơ quan an ninh từ chối không tiết lộ thêm chi tiết của ba bệnh nhân này, như là khi nào và ở đâu ba bệnh nhân này qua đời?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email