Một bác sĩ chết trong khi đang tranh tài môn Triathlon

Hamilton: Theo bản tin của bệnh viện nhi đồng thành phố Hamilton phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 29 tháng 7, một nữ bác sĩ của bệnh viện này đã chết trong cuộc tranh tài điền kinh 3 môn, Triathlon tại thành phố Toronto.
Nữ bác sĩ Candace Nayman năm nay 27 tuổi, là bác sĩ thường trú năm thứ ba môn nhi khoa ở bệnh viện nhi đồng Hamilton đã chết trong cuộc tranh tài.Môn điền kinh 3 môn mà các lực sĩ tham dự phải trải qua là bơi 750 mét, đạp xe đạp 20 cây số và chạy 5 cây số.
Bác sĩ Nayman là bác sĩ thường trú năm thứ ba ở bệnh viện nhi đồng Hamilton đã tham dự cuộc tranh tài, quyên tiền giúp cho bệnh viện nhi đồng.
Trước đó trong tháng 5 năm nay 2022, người bác sĩ này cũng đã chạy đua 135 cây số cũng để quyên tiền cho bệnh viện nhi đồng.
Các giới chức bệnh viện nhi đồng Hamilton đã ca tụng bác sĩ Nayman là một bác sĩ tận tâm, thích cuộc sống hoạt động ngoài trời và có những tác động tích cực đến những đồng nghiệp, nhân viên trong bệnh viện và bệnh nhân.
Bác sĩ Nayman từng làm việc ở bệnh viện thành phố Sault Ste Marie và dự trù sẽ đến thực tập tại bệnh viện trên miền Bắc Cực,Northwest Territories trong những tháng sắp tới.
Trong vài tuần lễ qua, có đến 4 bác sĩ khác trong vùng đại thủ phủ Toronto đã qua đời: ba bác sĩ làm việc cho hệ thống bệnh viện Trillium ở thành phố Mississauga và một bác sĩ làm việc ở phòng cấp cứu của bệnh viện North York ở thành phố Toronto.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email