Một bác sĩ chuyên khoa chân, đăng báo cho không cơ sở làm ăn.

Cape Breton, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 26 tháng 3, một bác sĩ chuyên khoa về chân ( orthotist) ở vùng Cape Breton đã đăng báo tuyên bố sẽ cho không cơ sở làm ăn của bà bác sĩ này, cho một bác sĩ chân khác, với điều kiện là người này sẽ duy trì cơ sở và nhân viên đang làm việc.
Bà bác sĩ Jennifer Halliday hiện làm chủ cơ sở the Advanced Mobility Orthopaedics ở thành phố Sydney, tỉnh bang Nova Scotia.
Bà bác sĩ này mới có công việc mới ở thành phố Boston, Hoa Kỳ và dự định sẽ không mang theo dụng cụ máy móc, hay bán văn phòng trước khi ra đi.
Bác sĩ Halliday cũng cho biết là bà đã đăng lời rao cho không văn phòng bác sĩ ở Hoa Kỳ và Canada, nhưng chưa tìm được người vừa ý với bà về việc duy trì và cung cấp dịch vụ cho những bệnh nhân hiện tại của bà.
Bà bác sĩ cũng cho biết là bà sẽ quay trở lại thăm văn phòng và các nhân viên của bà thường xuyên.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email