Một bác sĩ giải phẩu Canada đầu tiên sử dụng một phụ tá người máy, trong một cuộc giải phẩu thay xương hông

Dartmouth, Nova Scotia: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 13 tháng giêng, thì có một nữ bác sĩ giải phẩu ở bệnh viện thành phố Dartmouth, tỉnh bang Nova Scotia, đã dùng một phụ tá là một người máy, trong một cuộc giải phẩu diễn ra tại bệnh viện này vào tháng 11 năm ngoái 2022.
Đây là một cuộc giải phẩu đầu tiên, có sự trợ giúp của người máy, tại Canada.
Bác sĩ Jennifer Leighton, đã dùng một phụ tá người máy trong một cuộc giải phẩu thay xương hông.
Tuyên bố với những người dự khán,trong cuộc biểu diễn việc dùng người máy, tại bệnh viện thành phố Dartmouth trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng giêng, bác sĩ Leighton nói là việc dùng người máy là trình độ cao hơn trong việc giải phẩu chỉnh hình và người máy giúp các bác sĩ mổ thay xương với những chính xác hơn so với những cuộc giải phẩu trước đó.
Bệnh viện thành phố Dartmouth đã quyên được 2 triệu dollars cho chi phí mua một người máy phụ tá trong những cuộc giải phẩu chỉnh hình.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email