Một bác sĩ giải phẩu tim người thổ dân Inuk đầu tiên

Ottawa: Trong số các bác sĩ nội trú làm việc ở viện tim mạch của trường đại học Ottawa hiện nay, có nữ bác sĩ Donna May Kimmaliardjuk.
Bác sĩ Kimmaliardjuk, năm nay 28 tuổi, là bác sĩ nội trú năm thứ tư về ngành giải phẩu tim.
Như chúng ta cũng biết, muốn trở thành bác sĩ tim ở Canada, một sinh viên phải học xong bậc cử nhân thường là 4 năm. Sau khi được nhận vào trường y khoa, người sinh viên này sẽ học thêm 4 năm nữa, và sau đó đi chuyên khoa: nếu muốn thành bác sĩ chuyên khoa về tim, người này sẽ cần được một bệnh viện nhận vào làm bác sĩ nội trú với thời gian 5 năm.
Như thế muốn thành bác sĩ chuyên khoa về tim, một sinh viên phải học tổng cộng 13 năm, một thời gian dài dằng dặc.
Bác sĩ Kimmaliardjuk, thường được gọi là bác sĩ K là người bác sĩ chuyên khoa giải phẩu tim đầu tiên của những người thổ dân Inuk ở Bắc Cực.
Bác sĩ K lớn lên ở thành phố Ottawa nhưng gia đình của mẹ cô vẫn sống ở vùng Nunavut ở miền bắc của Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email