Một bác sĩ ở tỉnh bang Saskatchewan bị tố cáo có liên hệ tình dục với nhiều bệnh nhân

Prince Albert, Saskatchewan: Theo bản công bố của hiệp hội y sĩ đoàn tỉnh bang Saskatchewan phổ biến hôm thứ  ba ngày 5 tháng chạp, một bác sĩ trong hiệp hội này đã bị  hơn một tá những kỷ luật về việc  người y sĩ này đã  có liên hệ tình dục với nhiều bệnh nhân của ông ta và  còn cho  bệnh nhân toa thuốc mua nha phiến.

Bác sĩ Josias Furstenberg, một bác sĩ gia đình hành nghề tại the Victoria Square Medical Centre ở thành phố Prince Albert đã bị tố cáo đã có liên hệ tình dục  với 5 bệnh nhân  và mưu toan hôn 1 bệnh nhân khác.

Hiệp hội y sĩ đoàn tỉnh bang Saskatchewan cũng cho biết là ông bác sĩ này còn kê toa cho một bệnh nhân mà ông  có liên hệ tình dục, những toa  mua nha phiến với số lượng lớn.

Những tội cáo buộc cho bác sĩ  Furstenberg không phải là hình tội và ông sẽ phải ra  trình bầy trong một phiên họp với  ủy ban kỷ luật của hiệp hội y sĩ.

Bác sõ Furstenberg  di dân từ Nam Phi đến Canada vào năm 2005.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email