Một bác sĩ tâm lý bị kỷ luật lần thứ hai liên quan đến vấn đề tòa án gia đình

Một bác sĩ tâm lý ở B.C., người đã bị kỷ luật một năm trước đây vì làm việc “phi đạo đức” liên quan đến phiên tòa xét xử quyền nuôi con, vừa rồi lại bị các hạn chế mới đối với sự hành nghề sau một khiếu nại khác liên quan đến luật gia đình.

Bác sĩ Cindy Hardy cư dân thành phố Prince George B.C. đã đồng ý vào Tháng 12 năm 2019 không thực hiện bất kỳ đánh giá tâm lý nào đối với các tranh chấp luật gia đình sau khi thừa nhận rằng bà đã đưa ra khuyến nghị về những gì tốt nhất cho một đứa trẻ mà không cần phỏng vấn cha của nó. Bây giờ, với biện pháp kỷ luật hành nghề lần này, bà không được phép chấp nhận bất kỳ bệnh nhân nào liên quan đến các vụ án gia đình.

Theo một thông báo công khai từ College of Psychologists of B.C., cơ quan điều hành giám sát các bác sĩ tâm lý, Bác sĩ Hardy đã ký cam kết về những hạn chế mới đối với công việc của bà sau đơn khiếu nại từ người giám hộ của một đứa trẻ đang được điều trị chứng lo âu. Người giám hộ cáo buộc Bác sĩ Hardy đã “mất tính trung lập trong vai trò bác sĩ trị liệu của đứa trẻ và đóng vai trò là người biện hộ ủng hộ bên kia” trong một tranh chấp pháp lý về quyền giám hộ của đứa trẻ.

Cơ quan giám sát cho biết Bác sĩ Hardy bị cáo buộc đã không thực hiện các bước đầy đủ để có được sự đồng ý hoặc đồng ý chia sẻ thông tin khi bà bắt đầu điều trị cho đứa trẻ. Cũng có những lo ngại về một lá thư mà Bác sĩ Hardy cung cấp cho cả hai bên trong cuộc tranh chấp về quyền giám hộ, cũng như các liên lạc khác với bên đối diện và một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Với biện pháp kỷ luật mới, Bác sĩ Hardy bị chế tài một số hạn chế về nghề nghiệp trong 12 tháng và có thể kéo dài thêm sáu tháng nếu cơ quan giám sát quyết định điều đó là cần thiết.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email