Một cảnh sát thuộc toán đặc nhiệm bài trừ ma túy, chết vì dùng ma túy quá liều.

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ sáu ngày 17 tháng 11, một cảnh sát có trong toán đặc nhiệm bài trừ ma túy của sở cảnh sát thành phố Toronto, đã chết vì dùng nha phiến fentanyl.

Cảnh sát viên  Michael Thompson đã chết vào tháng tư năm nay tại nhà và các thử nghiệm sau đó cho thấy ông ta chết vì dùng ma túy có lẫn fentanyl.

Với nhiệm vụ là cảnh sát của toán đặc nhiệm bài trừ ma túy, cảnh sát viên Thompson là người tiếp cận với những loại ma túy tịch thu được từ những người vi phạm, và sở cảnh sát thành phố Toronto đang mở cuộc điều tra, về xuất xứ của số ma túy mà người cảnh sát này đã dùng: có phải là do ông ta tịch thu được hay bỏ tiền túi ra mua?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email