Một cầu tàu dài nhất ở vùng Đại Hồ, sẽ được thiết lập ở thành phố Mississauga

Mississauga, Ontario: Trong hôm thứ hai ngày 29 tháng 11, hội đồng thành phố Mississauga đã thông qua dự án xây cất một khu dân cư mới và việc thiết lập một cầu tàu dài nhất trong vùng Ngũ Đại Hồ, bao gồm cả nhiều thành phố Hoa Kỳ nằm dọc theo khu Đại Hồ.
Khu dân cư mới sẽ được xây cất trên mảnh đất rộng 72 mẫu tây (hectares) nguyên là nhà máy điện chạy bằng than đã không còn hoạt động từ lâu.
Khu dân cư mới nằm ngay bờ Đại Hồ Ontario và một cầu tàu dài 600 mét cũng sẽ được thiết lập, và là cầu tàu dài nhất ở khu Ngũ Đại Hồ.
Khu dân cư mới này nằm ngay bên bờ hồ sẽ có 8,050 căn nhà cho 20 ngàn dân cư.
Đồng thời cũng có chỗ xây cất thêm khu văn phòng rộng 1.8 triệu bộ vuông và một khu thương xá bán lẻ rộng 200 ngàn bộ vuông.
Khu dân cư này có tên là Lakeview Village và việc xây cất sẽ tiến hành trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...