Một chiếc xe làm bằng lõi cây, bán đấu giá cho từ thiện với giá 350 ngàn Mỹ kim.

Scottsdale, Arizona: Chiếc xe làm bằng lõi cây của công ty xây cất nhà cửa Pioneer Log Home of B.C. đã từng nổi tiếng trên thế giới là chiếc xe làm bằng lõi cây chạy nhanh nhất thế giới, đã được ghi tên trong sách kỷ lục thế giới the Giuness World Records.
Chiếc xe đã được chế tạo ở thành phố Williams Lake, tỉnh bang British Columbia, đã được đem bán đấu giá cho mục đích từ thiện ở công ty bán đấu giá Barett Jackson Auction ở thành phố Scottsdale tiểu bang Arizona, trong hôm thứ sáu ngày 19 tháng giêng vừa qua.
Số tiền thu được sẽ được trao tặng cho các hiệp hội cựu chiến binh ở Hoa Kỳ và Canada.
Chiếc xe làm bằng lõi gỗ được bán với giá 175 ngàn Mỹ kim trong lần đấu giá đầu tiên. Người mua được chiếc xe đã lại cho bán đấu giá thêm lần thứ nhì và được bán với giá 1 trăm ngàn Mỹ kim. Chiếc xe lại được bán đấu giá lần thứ ba với giá 75 ngàn Mỹ kim.
Như thế trong ba lần bán đấu giá, người ta đã bán được chiếc xe lõi cây này với giá tổng cộng 350 ngàn Mỹ kim cho từ thiện.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email