Một chính quyền thiểu số sẽ được bầu lên ở Canada?

Ottawa: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Leger phổ biến hôm thứ ba ngày 31 tháng 8, thì số người ủng hộ hai đảng Bảo Thủ và Tân Dân Chủ gia tăng, trong khi số người ủng hộ đảng Tự Do lại sút giảm.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Leger thì 34 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Erin O’Toole, gia tăng 4 phần trăm so với kết quả cuộc thăm dò diễn ra vào ngày 15 tháng 8, ngày bắt đầu cuộc tranh cử.
Số người ủng hộ đảng Tân Dân Chủ của thủ lãnh Jagmeet Singh cũng gia tăng 4 phần trăm và ở mức 24 phần trăm.
Trong khi đó số người ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau giảm 5 phần trăm và chỉ còn ở mức 30 phần trăm.
Riêng tại tỉnh bang Quebec số người ủng hộ đảng Tự Do là 33 phần trăm so với 29 phần trăm ủng hộ đảng Bloc Quebecois.
Cũng theo kết quả cuộc thăm dò thì phần lớn những người đàn ông ủng hộ đảng Bảo Thủ, trong khi phần lớn những phụ nữ và những người lớn tuổi ủng hộ đảng Tự Do.
Cũng theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý trước đó thì phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến cho là đảng cầm quyền Tự Do đã cho bầu cử lại quá sớm, trước thời hạn hơn 2 năm và ngay trong thời đại dịch.
Với kết quả của những cuộc thăm dò dân ý, người ta nhận thấy là có thể cử tri Canada sẽ bầu lại một chính quyền liên bang thiểu số và ngay trong hiện tại thì người ta chưa biết đó là một tân chính quyền thiểu số gì: Bảo Thủ hay Tự Do?

Tin tức khác...