Một con mèo có hai mặt!

London, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng 3, một con mèo của một gia đình ở thành phố London, tỉnh bang Ontario đã sinh ra một lúc 8 con mèo con, và trong số 8 con mèo con này có một con mèo có hai mặt.
Bà Jodi Waiter cho biết là bà và những đứa con đã giúp con mèo mẹ sinh con và đứa con gái của bà đã khám phá ra một con mèo con có hai mặt.
Bà Waiter lúc đầu nghĩ là đó là hai con mèo sinh đôi, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là con mèo chỉ có một đầu nhưng có hai mặt.
Đứa con gái của bà đã dùng ống syrine cho con mèo hai mặt này uống sữa, nhưng con mèo này chỉ sống có 3 ngày.
Con mèo con này khi kêu thì cả hai cái miệng đều mở ra cùng lúc.
Theo bác sĩ thú y Matthew Kornya của bệnh viện thú y The Cat Clinic ở thành phố Hamilton, thì ông cũng như những nhân viên đồng sự trong bệnh viện thú y, chưa bao giờ thấy một con mèo có hai mặt, và trên thế giới chỉ có 6 trường hợp mèo sinh ra có hai mặt từ trước đến nay.