Một con nai miền bắc lang thang trong thành phố Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 11, khách qua đường ở  khu Markham trong  đại thủ phủ Toronto đã trông thấy một con moose lang thang trong khúc đường  16th Avenue và  đường Kennedy Road.

Nhưng khi các nhân viên bảo toàn thiên nhiên đến nơi thì họ không tìm thấy con moose ?

Có lẽ sau một ngày lang thang trong khu vực cư dân, khu vực có những giòng suối trong vùng Markham, con nai miền bắc này đã tìm một chỗ để nghỉ ngơi?

Các nhân viên cảnh sát vùng York và cơ quan bảo toàn thiên nhiên tỉnh bang Ontario đã dự định bắn thuốc tê, để bắt cpn nai đưa ra thả ở miền bắc của tỉnh bang, nhưng vì trời tối quá sớm cho nên các nhân viên này đã mất dấu con nai.

Các cuộc truy lùng để đưa con nai ra khỏi vùng dân cư, tiếp diễn trong ngày thứ bảy.

Cũng theo những tin tức loan báo thì những tháng này là  thời gian động tình của những con nai đực: những con moose đực bị yếu thế, sẽ bị những con nai mạnh hơn, đuổi chạy  ra khỏi những vùng mà các con moose mạnh này xem là đất đai của chúng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email