Một con raccoon đi xe điện ngầm Toronto.

Toronto: Trong buổi sáng hôm thứ sáu, vào giờ bận rộn nhất khi người người phải đến sở, thì hệ thống xe điện ngầm ở thành phố Toronto đã phải tạm ngưng hoạt động một thời gian ngắn, vì có một hành khách không mời cứ đến.
Một con raccoon đực đã từ trong đường hầm, leo vào một toa xe điện ngầm ở trạm Bloor.
Người lái tàu trông thấy con raccoon này vào lúc 9.30 sáng và báo cáo với phòng kiểm soát và được lệnh lái xe điện chạy chầm chậm vào bến đỗ trong trạm Bloor.
Tuy nhiên khi đoàn tàu vào bến đỗ, thì con raccoon này đã chui qua hệ thống đường rầy trở lại đường hầm.
Hệ thống xe điện thành phố đã tạm thời ngưng hoạt động một thời gian ngắn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email