Một con trâu nước trắng sinh con

Toronto: Trong ngày 24 tháng chạp, tại sở thú Toronto, một con trâu nước trắng ( white rhinoceros) đã sinh một đứa con.
Theo người phát ngôn viên của sở thú Toronto thì một con trâu nước trắng có tên là Zohari, được 7 tuổi, đã sinh một con trai đúng vào đêm Giáng Sinh.
Người phát ngôn viên của sở thú Toronto cũng cho biết là con trâu con sinh ra, cân nặng 62.3 ký lô.
Đây là lần đầu tiên trong 27 năm qua, mà một con trâu nước trắng đã sinh con ở sở thú

Xem thêm

Nhận báo giá qua email