Một đảng Cộng Hòa Mỹ mới sẽ được thành lập và không có Trump!

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 2 thì có trên 100 những viên chức cũ của đảng Cộng Hòa đang thảo luận để tiến tới việc thành lập một đảng Cộng Hòa mới không có Trump.
Cựu dân biểu Charlie Dent của đảmg Cộng Hòa đã xác nhận với phóng viên đài CNN là trong hôm thứ sáu, ông ta đã có những cuộc thảo luận với khoảng 120 đảng viên đảng Cộng Hòa trong việc thành lập một đảng Cộng Hòa mới, không có những người ủng hộ Trump.
Cựu dân biểu Dent cũng nói là ông ta tiên đoán là các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa sẽ không buộc tội ông Trump và vì thế việc buộc tội ông Trump sẽ không thành công vì không đạt được 2 phần 3 túc số của thượng viện.
Theo nhận định của đài CNN thì các nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm, không phải lo việc tái ứng cử trong tương lai gần, nhưng họ vẫn không dám bỏ hàng ngũ, để buộc tội ông Trump.
Điều này cho thấy là ông Trump tuy không còn là tổng thống, nhưng vẫn còn nhiều thế lực trong đảng Cộng Hòa.
Theo tin của hãng thông tấn Reuters thì trong số những thành viên đảng Cộng Hòa tham dự buổi họp tìm cách thiết lập đảng Cộng Hòa mới có những cựu viên chức của chính quyền các cựu tổng thống George W Bush, các cố tổng thống Reagan, George H.W. Bush.
Ông Anthony Scaramucci, từng là cựu nhân viên tòa Bạch Ốc dưới thời của tổng thống Trump nói là các thành viên của đảng Cộng Hòa sẽ thiết lập một đảng mới với chủ trương “trung hữu” ( center right) và hợp tác làm việc với đảng Dân Chủ, tách rời khỏi những thành viên đảng Cộng Hòa thiên hữu như hiện nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email