Một em trai gốc Việt mất tích ở thành phố Montreal

Montreal: Trong hôm thứ năm ngày 3 tháng 2, sở cảnh sát thành phố Montreal đang tìm kiếm một em trai gốc Việt bị mất tích.
Em Kenzo Nguyễn, 12 tuổi, đã không thấy về nhà sau khi tan học trong ngày thứ tư 2 tháng 2.
Người ta thấy em Kenzo lần chót vào chiều ngày thứ tư ở gần trường học của em trong khu vực phía bắc của thành phố Montreal.
Em Kenzo cao 1.2 mét và nặng 36 ký lô. Em nói tiếng Pháp và mặc áo coat mầu đen và đôi giầy cũng mầu đen hiệu Timberland.
Những ai có những tin tức về em Kenzo Nguyễn, xin thông báo cho sở cảnh sát thành phố Montreal ở số 514-393-1133