Một game cũ thời 1980 được bán lại với giá trên 100 ngàn Mỹ kim.

Toronto: Một game của loại máy Atari 2600 được sản xuất từ những năm 1980, nay sẽ được bán đấu giá trên eBay với giá 117,791 Mỹ kim.
Trò chơi này tên là Extra Terrestrials, được thiết kế vào năm 1983 bởi 4 kỹ sư phần mềm ở thành phố Burlington, tỉnh bang Ontario.
Loại game này là một thứ rất hiếm, không được sản xuất nhiều vào năm 1983 và bây giờ trở thành những di tích lịch sử của thời bắt đầu có những trò chơi video trên thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email