Một gia đình ký ngân phiếu nửa triệu Mỹ kim bỏ vào ấm từ thiện Salvation Army

Rosemount, Minnesota: Hàng năm, trong mùa Gíang Sinh, tổ chức từ thiện Đạo Binh Cứu Thế, the Salvation Army thường treo những ấm từ thiện, quyên tiền của khách qua đường cũng như ở trong các thương xá.
Người người tùy lòng hảo tâm, có thể bỏ vào ấm từ vài chục xu cho đến vài chục dollars.
Một chuyện hi hữu vừa xảy ra ở thành phố Rosemount, tiểu bang Minnesota, khi một cặp vợ chồng đã bỏ vào ấm một chi phiếu 500 ngàn Mỹ kim.
Đây là số tiền kỷ lục từ trước đến nay, mà tổ chức The Salvation Army đã nhận được từ người hảo tâm trong ấm từ thiện.
Theo Major Jeff Strickler của Đạo Binh Cứu Thế ở tiểu bang Minnesota thì đây là một phước lành thật sự đến đúng lúc cho The Salvation Army và những người cần giúp đỡ.
Cũng theo ông Strickler thì số tiền lớn nhất từ trước đến nay bỏ vào ấm từ thiện chỉ là 25 ngàn Mỹ kim.