Một giáo sư gốc Việt được vinh danh

Los Angeles: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 29 tháng 3, một nữ giáo sư gốc Việt của trường đại học UCSB( UC Santa Barbara) đã nhận được giải thưởng the Humboldt Research  từ tổ chức The Alexander von Humbolt Foundation của nước Đức.

Bà Thục Quyên Nguyễn, giáo sư môn hóa học và sinh hóa của trường UC Santa Barbara đã nhận giải thưởng vinh danh những khám phá mới của bà trong việc khảo cứu.

Gíao sư Thục Quyên Nguyễn nổi tiếng về  những khảo cứu liên quan năng lượng mặt trời, solar cells.

Gỉai thưởng “Humbolt Research Award” được trao tặng cho những nhà khoa học đã tìm kiếm ra những lý thuyết mới, có tác động lên những ngành khoa học kỹ thuật.

Ngoài bằng tưởng lục, người nhận còn được trao tặng 60 ngàn euros( 67 ngàn Mỹ kim) .

Bà Thục Quyên Nguyễn tỵ nạn sang Hoa Kỳ khi bà 21 tuổi. Bà tốt nghiệp cao học và tiến sĩ  về ngành vật lý và hóa học ở trường đại học UC Los Angeles, và đi dậy ở trường UC Santa Barbara từ năm 2004.

Nhận báo giá qua email