Một kế toán viên thú nhận giúp thị trưởng Stonecrest gian lận ngân quỹ cứu giúp COVID-19

Một kế toán viên được thuê mướn bởi cựu thị trưởng Jason Lary của thị xã Stonecrest, ngoại ô cách Atlanta khoảng 22 dặm về phía đông, đã vừa thú nhận tội toa rập cùng với ông ta trong kế hoạch gian lận từ ngân quỹ cứu giúp COVID-19 do chính quyền liên bang đưa xuống.

Đó là bà Lania Boone, được ông Lary thuê vào làm trong một công ty do ông làm chủ, đã thú nhận việc ông cựu thị trưởng tìm cách tuồn những số tiền từ ngân quỹ COVID để dùng cho việc tiêu xài riêng. Ông ta đã chi ra $7,650 để trả tiền học phí cho người con trai của bà.

Vào đầu năm nay, ông Lary đã chịu thú nhận tội danh liên quan đến việc biển thủ hơn $650,000 từ ngân quỹ COVID-19, và cũng xin từ nhiệm khỏi chức vụ thị trưởng của Stonecrest. 

Trong cương vị thị trưởng, ông Lary là người quyết định xem ai là những người có thể được trợ cấp từ ngân quỹ cứu giúp COVID-19 do đạo luật CARES ban hành vào tháng 3/2020 lên đến $6.2 triệu Mỹ-kim cho thị xã Stonecrest. Ông đòi hỏi những người được cứu giúp này phải chi trả cho ông số tiền hối lộ sau đó lên đến 25% chuyển sang những công ty khác với lý do là chi phí quảng cáo, nhưng ông lại không nói thật cho mọi người biết đó là những công ty do ông làm chủ.

Tuy nhiên các công tố viên nói rằng không hề có chiến dịch quảng cáo nào, và ông Lary đã lợi dụng số tiền hối lộ này để trang trải hơn $108,000 cho tiền nợ một căn nhà của ông ở thị xã Macon, cũng như chi trả cho những khoản tiền thiếu nợ về thuế vụ của ông đã có từ năm 2015. 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email