Một kỹ sư người Việt bảo trợ một gia đình tỵ nạn người Syria 14 người

Hamilton,, Ontario: Ông Triệu Nguyễn, một kỹ sư người Việt, theo gia đình đến tỵ nạn ở Canada cách đây 34 năm, khi ông ta mới có 3 tuổi, đã vận động để bảo trợ một gia đình người Syria 14 người, với 12 đứa con từ 2 tuổi cho đến 20 tuổi.
Theo lời kỹ sư Triệu thì ông bảo trợ gia đình ngưới tỵ nạn Syria để vinh danh, không những cho những cố gắng và sự hy sinh cao cả của bố mẹ ông, mà đồng thời vinh danh sự rộng lượng của Canada.
Gia đình ông Nguyễn là một trong số 60 ngàn người Việt tỵ nạn đã được Canada nhận vào từ những năm 1975 cho đến 1980.
Gia đình bố mẹ ông Triệu gồm 5 người, đã được nhà thờ Ryerson United Church bảo trợ đến thành phố Hamilton.
Số tiền bảo trợ cần thiết cho gia đình 14 người vào khoảng $64,000 và ông Triệu đang cho quyên tiền trên mạng.
Số tiền quyên góp được tính đến ngày 1 tháng 12 là $14,000.