Một linh mục bỏ thì giờ sửa giầy cũ, cho những kẻ không nhà.

Montreal: Một linh mục ở một xứ đạo ở thành phố Montreal, ban ngày thì ông lo việc cho nhà thờ, còn ban đêm ông trở thành một người thợ sửa giầy: sửa những đôi giầy cũ cho những người không nhà.
Trong vòng 20 năm qua, linh mục Jean Pierre Couturier đã sửa giầy trong căn hầm của vương cung thánh đường Mary Queen of the Wolrd ở thành phố Montreal.
Hai mươi năm trước, linh mục Couturier đã chứng kiến một người không nhà mà chân bị hoại tử (gangrene) vì đôi giầy quá tệ, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện xin những đôi giầy cũ, sửa lại cho những người không nhà.
Hiện giờ thì ông đã có đến trên 20 nguồn cung cấp giầy cũ.
Sau khi sửa xong, linh mục Couturier đã đem giầy đến trung tâm tạm trú cho người không nhà, the Maison du Père ở trên đường René Lévesque Boulevard, để trung tâm này phân phối cho những người không nhà.
Theo linh mục Couturier thì ông không trực tiếp cho giầy cho những người không nhà, nhưng thỉnh thoảng khi đi ra ngoài, ông cũng nhận biết một số người đi những đôi giầy do ông sửa sang lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email