Một luật sư gốc Việt thành công trong việc mở hệ thống nhà hàng bán pizza Zalat.

Houston, Texas: Trong thời đại dịch nhiều nhà hàng phải đóng cửa, nhưng cũng có những nhà hàng phát triển mạnh mẽ, nhất là những nhà hàng bán thức ăn mang về nhà.
Một trong những hệ thống nhà hàng phát triển mạnh mẽ trong thời đại dịch là hệ thống tiệm bán pizza , Zalat Pizza ở tiểu bang Texas.
Số chi nhánh của hệ thống nhà hàng Zalat đã tăng gấp đôi lên đến 16 tiệm trong năm qua.
Chủ nhân của hệ thống nhà hàng bán pizza này là ông Khanh Nguyễn.
Ông Khanh tốt nghiệp cử nhân luật nhưng không hành nghề luật sư mà quay ra mở nhà hàng.
Ông Khanh là con thứ 8 trong một gia đình người tỵ nạn Việt có 9 người con. Gia đình ông đã tỵ nạn qua Hoa Kỳ sau tháng tư năm 1975 khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.
Sau khi học xong bậc cử nhân, ông Khanh đã bỏ ra 9 tháng học nghề đầu bếp và đã chẳng quay lại ngành luật.
Nhà hàng đầu tiên mà ông Khanh mở là một nhà hàng bán đồ ăn Việt tên là Đà Lạt vào năm 2012.
Vài năm sau đó ông Khanh mở thêm một tiệm bán pizza lấy tên là Zalat Pizza.
Những năm sau đó những tiệm Zalat Pizza được mở ở những thành phố ở miền bắc tiểu bang Texas: Addison, Arlington, Dallas, Denton, Flower Mound, Forth Worth, Frisco, Las Colina và Plano.
Mục tiêu của chủ nhân hệ thống tiệm Zalat Pizza là mở tổng cộng 1 ngàn chi nhánh bán pizza trên toàn nước Mỹ vào năm 2024?
Thật là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

Tin tức khác...