Một mùa hè an bình sắp đến cho cư dân tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 5, thì số cư dân tỉnh bang Ontario nhiễm covid và phải nằm bệnh viện sút giảm: trong ngày thứ sáu có 1,453 cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện, sút giảm so với còn số 1,662 người phải nằm bệnh viện trong 1 tuần trước đó. Số người phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Ontario xuống còn 168 người.
Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ sáu 13 tháng 5, bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario lạc quan nói là các dữ kiện thâu thập được trong những ngày qua cho thấy là tỉnh bang Ontario đi đúng đường và cư dân trong tỉnh bang sẽ có một mùa hè an bình.
Tuy nhiên bác sĩ Moore cũng nói là chúng ta nên tiếp tục cẩn thận vì nguy cơ sẽ có một làn sóng đại dịch diễn ra vào mùa thu?
Bác sĩ Moore cũng khuyến cáo những ai chưa chủng ngừa mũi thứ ba, mũi bổ sung, thì nên nhanh chóng đi ghi danh chủng ngừa, đồng thời những người trên 60 tuổi và những người có hệ thống miễn nhiểm yếu thì nên đi chủng ngừa mũi thứ tư.
Bác sĩ Moore cũng tỏ ý lo ngại về sự lan truyền của loại biến thể mới BA 4 và BA 5 hiện đang lan truyền ở Nam Phi.
Tính đến ngày thứ sáu 13 tháng 5 có 5,671 cư dân Canada bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện và trong số này có 363 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Cũng tính cho đến nay có 40,128 người Canadians chết vì covid.