Một nghề chuyên hút thử cần sa và kiếm 50 dollars một giờ

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 1 tháng 4, một thanh niên ở thành phố Toronto được trả lương 50 dollars một giờ, để làm công việc mà anh ta ưa thích là hút cần sa và định giá trị của những loại cần sa này.
Các công ty trồng cần sa ở vùng thủ phủ Toronto đã thiết lập một ủy ban định phẩm chất cần sa cho những loại cần sa mà các công ty này trồng.
Ủy ban này có tên là the “Cannabis Curation Committee” gồm 8 thành viên.
Các công ty trồng cần sa cũng công bố việc mướn 8 thành viên này trong năm ngoái.
Trên 25 ngàn người đã nạp đơn xin làm trong ủy ban này.
Anh Kyle Merkley là một trong 8 người may mắn được tuyển chọn. Công việc này là công việc bán thời gian của anh Merkley, còn việc chính của anh là thâu và sản xuất nhạc.
Theo anh Merkley thì việc hút cần sa lại được trả tiền là một chuyện rất là thích thú, vì chuyện hút cần sa thì anh ta đã có quá nhiều kinh nghiệm trong bao nhiêu năm qua.

Nhận báo giá qua email