Một nghề đang cần người: việc nhàn hạ với lương $90,000 một năm mà chỉ cần học xong trung học.

Toronto: Những thanh niên nam nữ ở Canada vừa học xong trung học, và việc ghi danh học đại học cũng là một vấn đề cho những người trẻ này: có được các trường đại học nhận vào, bố mẹ có khả năng giúp đỡ tài chánh, nên học ngành nào và ra trường trong tương lai thì vẫn chưa biết có việc làm tốt hay không?
Hiện nay có một nghề tương đối nhàn hạ, trả lương cao, làm công chức và không cần bằng cấp đại học.
Cơ quan an ninh biên giới Canada ( the Canada Border Service Agency, CBSA) đang loan báo cần tuyển thêm rất nhiều nhân viên.
Những ứng viên chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung học. và những ai muốn nộp đơn hãy vào mạng

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

Những ứng viên trong thời gian được huấn luyện được trả lương $77,000 một năm cộng thêm tiền phụ trội $125 một tuần, tức là lương khi còn tập sự đã lên đến $83,000.
Trên Twitter của cơ quan CBSA viết như sau” cơ quan này cần những nhân viên đủ mọi sắc tộc, để giúp đỡ làm thay đổi cuộc sống của những người Canadians trên toàn Canada. Hãy nộp đơn ngay ngày hôm nay”
Twitter của cơ quan CBSA cũng viết là cơ quan này cần những người có khả năng phân tích, có khả năng giao tiếp và muốn được trả lương $89,068 sau thời gian tập việc. Những người biết hai thứ tiếng Anh và Pháp thì còn được trả thêm tiền phụ cấp. Những ứng viên sẽ phải qua việc điều tra an ninh và không cần bằng cấp đại học ( nhưng nếu có thì sẽ có điểm hơn).
Nếu được thâu nhận, ứng viên sẽ phải qua 1 khóa huấn luyện 12 tuần.
Hạn chót nộp đơn là ngày 4 tháng 7 năm nay 2022. Vì thế những bạn trẻ trong cộng đồng Việt nếu muốn có công việc làm tốt, không sợ bị đuổi vì những suy thoái kinh tế, thì nên mau mau nộp đơn.